Krzysztof – 781-303-875
detektyw781303875@gmail.com

adres korespondencyjny:
ul. Tużycka 8/6,
03-683 Warszawa